Overslaan en naar de inhoud gaan

Onderhoud, planten en vellen van bomen

 

Tuinen Verhaeghen plant, onderhoudt en velt uw bomen zoals het moet.

Als gediplomeerd en gecertificeerd boomexpert (European Tree Worker) is Daan Verhaeghen uiteraard uw man voor alles wat met bomen te maken heeft in uw tuin.

Bomen zijn de grootste levende wezens in uw tuin. Ze beginnen meestal klein, maar groeien uit tot majestueuze mastodonten die veel voeding, water en licht naar zich toetrekken. Bovendien beschikken ze over een omvangrijk wortelstelsel dat ondergronds evenveel plaats inneemt als de plaats die een boom bovengronds inneemt.

Bomen planten doet u dan ook beter doordacht. Ze vragen op termijn veel plaats en zullen door hun grootte onvermijdelijk hun stempel drukken op de andere planten in uw tuin. Voldoende plaats en een weldoordacht tuinontwerp is bij het planten van grote bomen dus zeker nodig.

Plant een boom, maar doe het wel goed !

Bij de aanplant dient men rekening houden met de wortels die in bepaalde gevallen ook geleid en geweerd moeten worden, om te voorkomen dat ze bijv. uw oprit omhoog duwen. 

De boomgroeiplaats in het algemeen vergt in ieder geval een bijzondere voorbereiding. Ze moet in de eerste plaats voldoende ruim zijn zodat de boomwortels zich normaal kunnen ontwikkelen. Het is immers de bedoeling dat een boom zich kan ontwikkelen in zijn natuurlijke vorm. 

De kwaliteit van de bodem zelf speelt daarbij ook een grote rol. Wanneer er grote machines aanwezig geweest zijn bij het bouwen bijv. is het klassiek dat de bodem helemaal dichtgedrukt werd. Om de bodem voldoende lucht en water te bezorgen moet de aarde terug helemaal open gemaakt worden. 

Dat doet Tuinen Verhaeghen door het losploffen van de grond met luchtdruk. Daarna kan de bodem ook geïnjecteerd worden met organische meststoffen en biologische preparaten die het bodemleven terug op niveau brengen. Ten slotte kunnen er naargelang de behoefte verticale luchtkolommen in de bodem geblazen worden zodat er een blijvende uitwisseling van lucht en ondergrond mogelijk is.

Dergelijke groeiplaatsbehandeling is des te belangrijker, naarmate de bomen die u wil planten groter zijn. Tuinen Verhaeghen is gespecialiseerd in het aanplanten en verplanten van bomen die tot 10 meter hoog zijn.

Snoeien en onderhoud van bomen, een vak apart.

Ook wanneer ze deskundig aangeplant werden, verdienen uw bomen de nodige verzorging en opvolging. Zeker in het eerste jaar na de aanplant, moet het jonge boompje wennen aan zijn nieuwe omgeving en bodem waarin hij staat. Hij zal dan ook wat gevoeliger zijn voor ziekten of tekorten aan bepaalde voedingsstoffen.

Eens ze staan ‘als een boom’ en altijd maar groter worden, zal een vormsnoei of een groeibeperkende snoei zich eventueel opdringen. Ook stormschade kan een reden zijn om ingrijpend te snoeien en zo de boom gezond te houden. Van belang is dat het snoeien altijd op het juiste moment gebeurt en de gezondheid van de boom niet in het gedrang brengt.

Het vellen van grote bomen, in alle veiligheid.

Als een boom teveel last en gevaar oplevert voor zijn omgeving, of als hij ziek is, zit er niets anders op dan hem te vellen.

Ook dat laat u beter aan een specialist over. De werkelijke hoogte van een boom wordt immers gemakkelijk onderschat en een boom gecontroleerd in één bepaalde richting laten neervallen, wil ook wel eens tegenvallen… Ieder jaar zijn er wel gevallen van onvoorzichtige bomenvellers die hun gevelde boom op het huis of de auto van de buren zien neerploffen. Of er zelf onder terecht komen.

Van zodra er kans in zit dat de vallende boom schade kan berokkenen aan de omgeving, zal Tuinen Verhaeghen dan ook opteren voor een manuele ontmanteling van de boom. Daarbij gaan we met het aangepaste klimgereedschap in de boom klimmen en zagen we tak voor tak weg die we gecontroleerd en met touwen naar beneden laten zakken.

Eens hij zo voldoende ontmanteld is pakken we de stam aan die we eventueel ook in apart stukken zagen en ook met touwen naar beneden brengen.

De overgebleven stronk kan daarna desgewenst met een machinale frees tot 30 cm onder het oppervlak worden weggefreesd. Op die manier kan er meteen opnieuw aangeplant of bestraat worden.